Oprichter en directeur Jan Jacobs:


‘BRICKS training & consultancy ondersteunt zowel profit als non profit organisaties in het realiseren van de commerciële- en de bedrijfsdoelstellingen. Het ontwikkelen van medewerkers en leidinggevenden, binnen de context van de organisatie, staat daarbij centraal. 
 
Het sleutelwoord is praktisch: direct toepasbaar én toegespitst op de specifieke praktijksituatie van de BRICKS klant. Een praktische analyse van de huidige en de gewenste situatie leidt tot een praktisch advies met SMART geformuleerde doelstellingen, een handzaam programma en effectieve werkvormen. Zodat medewerkers en leidinggevenden met meer resultaat communiceren met de klant of met elkaar. En daarmee hun persoonlijke doelstellingen halen, hetgeen immers voorwaarde is voor het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen:
kennen = kunnen = willen = durven = doen.
 
Sinds ik in 1992 als trainer begon heb ik een aantal verschuivingen in de markt waargenomen. Aan de klantzijde is mijn gesprekspartner steeds kritischer geworden. Klanten zijn goed geïnformeerd, weten wat er op opleidingsgebied te koop is, overleggen met de achterban en stellen eisen met betrekking tot de implementatie en de randvoorwaarden van het ontwikkeltraject. En dat is goed. Ontwikkelen is niet alleen een kwestie tussen trainer en deelnemer. De betrokkenheid, steun en input van de opdrachtgever zijn onontbeerlijk om samen tot succes te komen.

 
De focus ligt daarbij steeds meer, en terecht, op het rendement. Meten is weten. Een medewerker wordt over langere tijd en intensiever gevolgd, waar het zijn gedrag en de gevolgen van het (ontwikkelde)
gedrag betreft.
 
In mijn praktijk zie ik dat het wezenlijke succes van een opleidingstraject, en daarmee van het effect van dit traject, grotendeels schuilt in de combinatie trainer-opdrachtgever-deelnemer. Een trainer moet naar mijn ervaring dan ook beschikken over een groot analytisch vermogen en over een hoge mate van interpersoonlijke sensitiviteit, resultaatgerichtheid, initiatief en humor. Als trainer ben je immers vooral de procesmanager, die sturing geeft aan een gezamenlijk proces. En BRICKS trainers hebben deze kwaliteiten.’

Bricks man